پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

خانه مجردی

دردسرهای خانه مجردی بازیکن پرسپولیس

از ابتدای فصل خانه های مجردی بازیکنان پرسپولیس دردسرهای زیادی را به وجود آورده و کار به جایی رسید که رویانیان چندین بار به خانه پیام صادقیان سرکشی کرد. اما باخبر...