دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

خانم نمونه

زنی در نقش یک مرد قوی تر از کوه !!

زنی در نقش یک مرد قوی تر از کوه !! بانوی نمونه بانویی که در روستای یالقوزآغاج شهرستان مرند تمام امورات زندگی را خود به تنهایی انجام می دهد و در کنار آن به آموزش نیز...