پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

خانم محجبه وزنه بردار

بانوی مسلمان با حجاب بر روی تخته رفت

بانوی مسلمان با حجاب بر روی تخته رفت بانوی ورزشگار محجبه در یک ضرب توانست وزنه 76 کیلوگرمی را به نام خود ثبت کند و در دو ضرب وزنه 95 کیلوگرمی را بالای سر ببرد. او با...