یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

خاموشی

تصاویری از ساعت خاموشی در سراسر دنیا/عکس

به گزارش زیرمیزی;حدود 7000 شهر در دنیا در ساعت زمین شرکت میکنند و بخشی از شهر را در خاموشی فرو میبرند تا حرکتی نمادین باشد برای صرفه جویی بیشتر! ساعت 8.30 دقیقه دیروز...