پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

خالی بندیخالی بندی

خالی بندی در حد تیم ملی !!!

  در حالی که جمعیت کل استان اردبیل طبق سرشماری سال ۱۳۸۵ نفوس و مسکن یک میلیون و دویست هزار نفر است؛ مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل...