خالکوبی صورت

دختر هایی که کک و مک خالکوبی می کنند!!!

دختر هایی که کک و مک خالکوبی می کنند!!! در زمانی که همه دختران به دنبال این هستند که کک و مک و لکه ها را از روی صورت خود بردارند،اما مد جدیدی به نام خالکوبی کک و مک روی...