خاطر

قتل مربی ورزشی به خاطر رابطه نامشروع

پرونده قتل مربی ورزشی که نیمه شب به طور مرموزی در خانه یکی از شاگردانش از پا درآمده بود، با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان البرز ارسال شد.     در ادامه...