چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

خاتمی چرا رای داد

خاتمی برد یا باخت؟

پیمان وهاب پور در بازتاب نوشت: اگرچه اکثر دوستان و نزدیکان خاتمی از چند روز قبل می دانستند که قرار است وی در انتخابات شرکت کند و رای دهد اما بخش عمده و اکثریت قریب به...