جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

حکم جلب برای مجری مشهور تلویزیون

حکم جلب مجری معروف صادر شد !

این مجری مشهور و جنجالی تلویزیون که چندی پیش به حکم رابطه نامشروع به ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده بود،‌ روز گذشته در جلسه اجرای حکم حاضر نشد و دادگاه نیز برای وی حکم جلب...