چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

حوادث : 27 تنشمار مجروحان زلزله سراوان !

حوادث : ۲۷ تن شمار مجروحان زلزله سراوان !

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با تایید آمار مجروح شدن 27 نفر در این زلزله سراوان، اعلام کرد که از میان مجروحان تنها پنج الی شش نفر برای درمان به بیمارستان...