چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

حمله میان داتسون

حمله میان داتسون و كيا و هيونداى

داتسون پس از احياى مجدد، تصميم به فروش محصولات خود در مستعمره كيا و هيونداى يعنى برزيل، روسيه و هند گرفته است. زمانى كه نيسان خبر دوباره شكل گيرى داتسون را داد،...