جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

حمله جوانفکر

حمله جوانفکر به نمایندگان مجلس

بحث بر سر این است که چرا عده‌ای چشم بر حقایق پیش روی خویش بسته‌اند و با آن که به آثار مخرب ناشی از رفتار خود واقفند، همچنان به کوک کردن همان سازی می‌پردازند که صدای...