حمله به یک فرزند شهید در قم (تصاویر16+)

حمله به یک فرزند شهید در قم (تصاویر16+)

فرزنداولین  شهید قم ( شهید غلامرضا همراهی از شهدای اوایل انقلاب -  نوزده دی سال 1356 ) که بر روی تاکسی بی سیم امرار معاش و کار می کند پس از رویارویی و درگیری  با یکی از...