پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

حمله به ایران

تحریف تاریخ برای توجیه حمله به ایران

جای اندک تعجبی ندارد که اسرائیلی ها امریکا را برای سر دادن شعار حمله و حمله به ایران تحت فشار قرار دهند و باز هم جای اندک تعجبی ندارد که تحلیل گران یا مقام های این...

حمله به ایران به جنگ جهانی منجر می شود

    حمله به ایران به جنگ جهانی منجر می شود. رهبر سابق کوبا با هشدار درباره اینکه حمله به ایران به جنگ جهانی منجر می شود تاکید کرد که جمهوری اسلامی از دو...