شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

حمایت مالی

حمایت مالی از ۱۰دانشگاه برتر محقق نشد

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه ارائه حمایت های مالی به ۱۰ دانشگاه برتر وزارت علوم تاکنون محقق نشده است، گفت: مقدمه اختصاص حمایت...