دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

حمایت شهروندان «تل آویو »

حمایت شهروندان «تل آویو » از ایران

«ما طوری القاء کرده ایم که گویی ایرانیان دیوانه هستند در حالی که این رفتار دولتمردان ماست که دست کمی از حالت یک دیوانه ندارد ». بر روی یکی دیگر از پلاکارد های معترضان...