چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

حلقه کهربایی

۵ قیراط حلقه نامزدی جانی دپ

خبر های جدید حاکی از این است که حلقه نامزدی 5 قیراطی و کهربایی جانی دپ ارزش تقریبی 100000 دلار است. نامزد جدید وی به همراه حلقه نامزدی برای اولین بار در مراسمی که در یک...