شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

حكم فائزه هاشمی

حکم دختر هاشمی رفسنجانی اجرا میشود

فائزه هاشمی رفسنجانی متولد ۱۳۴۱ در قم، دومین دختر اکبر هاشمی رفسنجانی است.  باشگاه خبرنگاران؛ فائزه هاشمی رفسنجانی متولد ۱۳۴۱ در قم، دومین دختر اکبر هاشمی...