دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

حقوق کم

درآمد ایرانیان نسبت به مردم جهان !!!

درآمد ایرانیان نسبت به مردم جهان !!! با دقت به تحریم ها و شرایط خاص اقتصادی در ایران دیدنی هست درمورد مقایسه درآمدمردم ایران با دیگر مردم کشورهای جهان مطلبی عنوان...