دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

حضور وزير دفاع آلمان با جلیقه ضد گلوله در افغانستان