جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

حضور قلب در نماز

چطور حضور قلب داشته باشیم و خالص شویم؟

  دستیابی به حضور قلب به عنوان مرتبه اوّل توجّه در عبادت نیز برای انسان مشتاق کافی است. مثلاً وقتی نمازگزار حمد و سوره می‌خواند، اگر توجّه داشته باشد که چه می‌گوید...