حضور دختر در ورزشگاه

حضور مخفیانه این دختر خانم در ورزشگاه

حضور مخفیانه این دختر خانم در ورزشگاه پس از حضور مخفیانه دو دختر پرسپولیسی در ورزشگاه های تهران و اهواز، این بار در بازی سپاهان و استقلال،این اتفاق تکرار...