دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

حضور احمدی نژاد در انتخابات

حاشیه‌های حضور احمدی نژاد در انتخابات

احمدی‌نژاد در هنگامی که مسجد را ترک می‌کرد، با مردم تجمع کننده در خیابان که از حضور رییس‌جمهور در این مسجد آگاه شده بودند، صحبت کرد و به ابراز احساسات مردمی که خطاب...