پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

حضور احمدرضا عابدزاده در كنسرت لس آنجلس

حضور احمدرضا عابدزاده در كنسرت لس آنجلس

عقاب به دعوت همای وارد سالن می شود که اجرای گروه مستان را ببیند. گوشه ای از سالن می نشیند. همای متوجه حضور احمدرضا در سالن می شود. بعد از اولین آهنگ اعلام می کند که...