دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

حضورکریستینا اگورا

حضورکریستینا اگورا در تورتجاری خود

حضورکریستینا اگورا در تورتجاری خود تابستان امسال کریستینا در این هفته با تورمطبوعاتی برای تبلیغ برند تجاری خود به نام TCA شروع به فعالیت کرد.کریستینا با رژیم غذایی...