یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

حسینیه موج الحسین

مداح مشهور و ماجرای ماشین صد میلیونی

عصر یک روز از ماه رمضان برای مصاحبه با حاج حسین سازور به حسینیه موج الحسین رفتیم. در اتاقکی که در انتهای حسینیه است از ما استقبال کرد و همان طور که مشغول هماهنگی...