دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

حرفهايي كه قبل از مرگ بايد گفت

۲۰ حرفي كه قبل از مرگ بايد زد

  مرگ حق است و این را کسی انکار نمی کند. شترش هم دیر یا زود در خانه همه ما می خوابد.  منتهی بعضی کارها هستند که حتما باید قبل از مردن آنها را انجام داد.   بعضی ار...