دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

حرام

نظر مراجع تقلید درمورد خوانندگی زنان ..!

نظر مراجع تقلید درمورد خوانندگی زنان ..! خوانندگی زنان و اینکه این روزها شاهدیم که در برخی محافل، زنان به عنوان خواننده حضور دارند؛ اما حکم شرعی این موضوع چیست.؟...

مراسم سگ خوری در چین/عکس

به گزارش زیرمیزی;سکنه و مردم محلی چین مراسم سگ خوری بخاطر ترس از تظاهرات زودتر از سال های دیگه شروع کرده اند و در حال کشتن پوست کندن پختن و خوردن سگ ها هستند. گزارش...