حد مشروع و قانونی

روابط جنسی پیش از ازدواج گناه است؟

روابط جنسی پیش از ازدواج گناه است؟ روابط جنسی خارج از حد مشروع و قانونی، خواه پیش از ازدواج یا پس از آن از نظر اسلام و تمام ادیان آسمانی گناه محسوب می‌شود. برنا/...