سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

حدیث امروز

فال روزانه شنبه ۱ بهمن ۹۰ +پند امروز

نصیحت امروز زیرمیزی از : درباره آنچه از آن شناختی نداری، سخن مگوی.  سینه عاقل، صندوق اسرارش می باشد.  یا دانشمندی زبان دار و گویا باش و یا شنونده ای علم نگهدار،...

فال روزانه شنبه ۲۶ آذر نصیحت امروز

نصیحت امروز در ایران استایل : على علیه‏السلام فرمود: نصیحت کردن تو (دیگرى را) در حضور جمع، خُرد کردن و کوبیدنِ شخصیّت طرف است.   فال متولد فروردین: امروز شما...