یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

حتما بخوانید!

اگر اهل دانلود هستید حتما بخوانید!

وزیر ارتباطات در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی داخلی وعده داد: تا پایان امسال سرعت اینترنت افزایش پیدا کند. محمود واعظی که در برخی شبکه‌ های اجتماعی داخلی به طور...

اگر افتادگی مثانه دارید حتما بخوانید!

مثانه توسط عضلات نگهدارنده در مکان مناسبی قرار می گیرد و اگر به هر دلیلی عضلات نگهدارنده آن توانایی خود را از دست بدهند، مثانه از مکان خود جابه جا شده و مشکلاتی برای...