دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

حال محمدعلی کشاورز خوب نیست

حال محمدعلی کشاورز خوب نیست

محمد علی کشاورز بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون چندی است در بستر بیماری افتاده و حال خوشی ندارد. حال این بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون بسیار بد است. آن قدر بد که...