دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

حادثه مرگبار در مترو

شاهدان حوادث مرگبار در مترو می گویند…

شاهدان حوادث مرگبار در مترو می گویند... متروی تهران روزهای پرحادثه را سپری می‌کند. دوحادثه خونین در دو روز متوالی. نخستین حادثه خونین مترو یکشنبه حوالی ساعت ٧...