دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

حادثه اسیدپاشی روز گذشته تهران

اسیدپاشی نافرجام به صورت دخترجوان

تلاش ناکام دو مردجوان برای اسیدپاشی به صورت دخترجوانی که مدیر اجرایی شرکت شان بود عاملان اسیدپاشی نافرجام به یک دختر تهرانی دو آشنا بودند که نقشه...