سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

جک خری

پادشاه خر ها …!

  این خر جز نوادر سلسله نژاد خر هاست که برای اولین بار سواره شده ! پادشاه خر...