پنج شنبه ۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

جولیا رابرت

خودکشی خواهر جولیا روبرت/تصاویر

خواهر 38 ساله جولیا روبرت به نام نانسی دیروز در خانه اش با اوردوز موادمخدر خودکشی کرد. جولیا و نانسی(چپ) دلیل خودکشی نانسی کم توجهی های جولیا به او بوده است.او چند...