جواب نامه اوباما

رهبر انقلاب: جواب نامه اوباما را دادیم

اگر لازم باشد در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت و مردم دنیا خواهند دید که اینها چگونه‌اند و حرف و وعده‌هایشان چقدر اهمیت و ارزش دارد. - – – – – – – – – – – –...