پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

جن گیر آذربایجان

جن گیر آذربایجان

ویدئوی ترسناک "جن گیری" از یک زن جوان در کشور آذربایجان بازدیدهای فراوانی گرفته و حرف و حدیث های فراوانی حول و حوش آن در این کشور وجود دارد. حتی برایش جک ساخته اند. به...