جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

جنگ موته

در جنگ موته چه گذشت؟

در اوائل سال هشتم که امنیت نسبی در بیشتر نقاط حجاز بوجود آمده ؛ و ندای توحید به بسیاری از نقاط گسترش یافته بود و دیگر نفوذ یهود در شمال ، و حملات قریش در جنوب ، اسلام و...