پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

جنگ جهاني سوم

این جنگ را شوخی نگیرید آقایان

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا تاکید کرد که هنوز زمان برای تصمیم گیری در خصوص مسلح کردن مخالفان سوری زود است. — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — –...