سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

جنایت پدر و شوهرش

دختری که جنایت پدر و شوهرش را فاش کرد

فقط 8 سالگی اش را به یاد دارد و آن هم خیلی کم، مثل کتک ها پدرش، دوستان پدرش و آزار روحی اطرافیانش.... آن دوران را دوست نداشت چون به قول خودش، فکرش هم دردناک است، فکر آن...