چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

جمله های عاشقانه

جمله های عاشقانه درباره خیانت

چرا فکر می کنی اون بهـت خیانت کـرده ؟! این تویی کـه بـا انتخاب کـردن و دوست داشتن کسـی که لیاقـتتو نداره به خودت خـیانت کردی . . . ...