چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

جمله براي دوست دختر

دختر بودن یعنی …. (طنز )

دختر بودن یعنی تمام عمر پای آینه بودن! دختر بودن یعنی پنکک زدن به جای صورت شستن! دختر بودن یعنی کله قند و لی لی لی لی … دختر بودن یعنی پس این چایی چی شد؟؟! دختر بودن...