دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

جمعیت مسلمانان

افزایش جمعیت مسلمانان ساکن مسکو

کاهش جمعیت روس ها و نیاز شدید مقامات کرملین به نیروی انسانی باعث مهاجرت مسلمانان از کشورهای آسیای میانه و قفقاز به مسکو و افزایش جمعیت مسلمان این شهر به دو میلیون...