جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

جمعه 24 فروردين

فال امروز جمعه ۲۵ فروردين ۹۱

فروردین: بهرام یعنی سیاره بختتان، روشنایی و سرسبزی را به زندگی تان وارد می‌کند، اما محل تلاقی بسته شده است! اگر صبر و حوصله ندارید، باید به نشانه‌ها ایمان آورده و...