جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

جلوگیری از التهاب تاندون

چگونه میتوان از التهاب تاندون جلوگیری کرد

دلایل التهاب تاندون وجلوگیری از آن

 التهاب تاندون تاندون یک نوع بافت لیفی ماهیچه ها است که به استخوان ها متصل می شود. این بافت ها اعمال دویدن، پریدن، و بلند کردن را کنترل می کند. بدون...