دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

جلسه توجیهی با هاشمی

برگزاری آخرین جلسه توجیهی با هاشمی

به گزارش فان مهر به نقل از مهر، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره یکی از مصوبات جلسه ۲۵ بهمن ماه شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: یکی از مصوبات آخرین جلسه شورای عالی...