جعلی

رد جعلی بودن دو امامزاده

حجت الاسلام غلامی با بیان اینکه برای جلوگیری از چنین شبهاتی، مدارک مستند و اطلاعات لازم مربوط به امامزادگان جمع آوری شده است افزود: کارگروههای ما در حال بررسی بر روی...