جشن سال نو

جشن «سال نو» در فرهنگ‌های مختلف

روش هشانا یا روش‌هشنه (به معنای سرِ سال یا رأس‌السنه)، در روز اول و دوم ماه عبری تیشری واقع می‌شود و عیدی است که نمود شروع سال یهودی است. این عید بنا به معانی مختلفی...