دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

جشن ازدواج مردگان در بلژيك

جشن ازدواج مردگان در بلژيك !!

جشن ازدواج مردگان در بلژيك !! يك خانواده بلژيكي براي پسر و عروس خود كه در يك حادثه درگذشتند جشن ازدواج گرفتند.  به نقل از النشره، يك خانواده بلژيكي براي پسر و عروس...